Dünya

“Akıllı şehirler” konferansı Taşkent’te düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde “Akıllı Şehirler” konusunda uzmanlaşan bilişim profesyonellerine yönelik Uzman Konferansı, “Sürdürülebilir Kalkınma için Yeşil Yenilikler” temasıyla Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Yenilikçi Fikirler Haftası “InnoWeek – 2022” kapsamında – 20 Ekim 2022 tarihinde TDT Sekretaryası ve Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak gerçekleştirildi.

Konferans, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in 12 Kasım 2021’de İstanbul’da “Dijital Çağda Yeşil Enerji ve Akıllı Şehirler” temasıyla düzenlenen TDT 8. Zirvesi’nde yaptığı öneri doğrultusunda ve Zirvenin teması paralelinde planlanan bir dizi etkinlik kapsamında gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmaları Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mirvokhid Azimov ve Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakan Yardımcısı Shakhlo Turdikulova tarafından yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Başkanlarının bilişim ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine verdikleri büyük önemi vurgulayarak, Konferansın TDT bölgesindeki akıllı şehirlerin güncel gelişimi hakkında en son bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve konuyla ilgili devlet kurumlarına önerilerde bulunulması açısından değerli bir platform oluşturacağının altını çizdi.

Konferans kapsamında Proje Direktörü Farrukh Jumayev’in moderatörlüğünde “Akıllı Şehir Konsepti ve Hükümetin Yüzünü Değiştirme” ve Proje Direktörü Shokirjon Rakhmatov’un moderatörlüğünde “Akıllı Şehir Çalışmaları: Türk Bölgesi’nde Teknolojiler ve Altyapı” konulu iki panel oturumu gerçekleştirildi. Bahse konu oturumlarda TDT Üye ve Gözlemci Devletlerinin yanı sıra Güney Kore ve İsrail’in ilgili kurumlarından ve BT şirketlerinden uzmanların sunumlarının yanı sıra, akıllı şehir kavramının ekonomik, sosyal ve kamu yönetimi sektörlerindeki strateji ve uygulanmasına ilişkin interaktif tartışmalar yer aldı. Ayrıca, “Akıllı şehirler” alanında teorik ve pratik deneyim alışverişinde bulunuldu.

” “InnoWeek.Uz – 2022” çerçevesinde ayrıca, Azerbaycan Tarım Bakanlığına bağlı Tarımsal Yenilikler Merkezi ile Ulusal Yenilik Geliştirme Ajansı “Qazinnovations” Hisse Senedi Şirketi (Kazakistan Cumhuriyeti) arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Dördüncü Sanayi Devrimi Koordinasyon ve Analiz Merkezi (Azerbaycan Cumhuriyeti) ile Ulusal Yenilik Uygulama ve Teknoloji Transferi Ofisi (Özbekistan Cumhuriyeti)” arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Kaynak
Turkkon.org

TuraNews

Başa dön tuşu