Kitabxana

Ermənistan türklərinin 1988-ci il soyqırımı

Azarbaycanliların əzəli torpaqlanndan sonuncu- 1988-1989-cu illəг deportasiyası.

 

 

Back to top button